logo

Hotline: 097 247 8383  

Đồng hành cùng nhà quản lý

Chăm sóc khách hàng:
  KD2(Ms.Cúc): kd2_ric   KD3(Ms.Chất): kd2_ric   KD7(Ms.Mai): kd7_ric   KD68(Mr.Thành): kd5_ric   KD17(Mr.Hưởng): kd17_ric
0976.552.210 0902.124.556 0978.297.185 0974.250.878 0976.216.604
Hỗ trợ kỹ thuật:
KT3(Mr.Khéo): ric_kythuat3   KT4(Mr.Tú): ric_kythuat4   KT7(Mr.Sơn): ric_kythuat7   KT8(Mr.Nam): ric_kythuat8

Viết phiếu thu

Ý nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được chi tiết thông tin chi tiết các phát sinh tri trả cho đối tượng nào với lý do gì và số tiền chi trả tương ứng.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> B.Viết phiếu chi
2. Hướng dẫn chức năng: Viết phiếu thu

viết phiếu chi

+ Mã phiếu: Phần mềm sẽ tự động đánh mã phiếu nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nội dung thu chi: Click vào ô bên để chọn nội dung thu. Nếu chưa có nội dung thu mà bạn mong muốn, bạn có thể thêm mới tại đây.
+ Đối tượng: Click vào ô bên để chọn đối tượng cần thu. Sau khi chọn đối tượng xong phần mền sẽ tự động lấy các thông tin của đối tượng này để đưa vào phiếu thu.
+ Hình thức thu: Mặc định là tiền mặt.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền là VNĐ hoặc USD.
+ Số tiền: Nhập số tiền khách trả vào đây.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết phiếu thu ở đây.
+ Lưu hóa đơn: Sau khi điền đẩy đủ thông tin, bạn ấn lưu hóa đơn.
+ Xem -->In(F11) :

viết phiếu chi

+ Sửa hoặc xóa phiếu chi : xem chi tiết tại đây