logo

Hotline: 097 247 8383  

Đồng hành cùng nhà quản lý

Chăm sóc khách hàng:>
Ms. Minh: kd1_ric Ms. Thùy: kd1_ric   Ms:Cúc kd11_ric   Mr.Thành: kd5_ric    Mr.Hưởng: kd17_ric
0983.044.9420988.400.500 0976.552.210 0974.250.8780976.216.604
Hỗ trợ kỹ thuật:
Mr. Kỳ: ric_kythuat02   Mr. Tú: ric_kythuat4   Mr. Thùy: ric_kythuat6   Mr. Huy: ric_kythuat5
0164.657.6399 0162.975.4566 0125.314.5826 0163.692.6650

Nội dung thu chi

Ý nghĩa: Nội dung thu chi là một danh sách để nhập các thông tin về thu hoặc chi nhằm mục đích giúp người quản lý có cái nhìn tổng quát về những nội dung thu hoặc chi của doanh nghiệp. Nội dung thu chi phải được nhập thì phiếu thu, phiếu chi mới có thể được viết.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> A - Nội dung thu chi
2. Màn hình chính để xử lý

Quản lý nội dung thu chiCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp, in

Thêm(F5) :

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý nội dung thu chi hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

 

Quản lý nội dung thu chi1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra.
Bạn sẽ lựa chọn loại nội dung 'thu' hoặc 'chi', tiếp đó bạn điền tên nội dung và cuối cùng là lựa chọn nó thuộc nội dung j.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng 'Chấp nhận' Quản lý nội dung thu chi hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm nội dung thu chi thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng 'Thêm' thì tiến hành ấn vào phím chức năng 'Kết thúc' Quản lý nội dung thu chi hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng 'Trợ giúp' Quản lý nội dung thu chi hoặc (F1) trên bàn phím.