logo

Hotline: 097 247 8383  

Đồng hành cùng nhà quản lý

Chăm sóc khách hàng:>
Ms. Minh: kd1_ric Ms. Thùy: kd1_ric   Ms:Cúc kd11_ric   Mr.Thành: kd5_ric    Mr.Hưởng: kd17_ric
0983.044.9420988.400.500 0976.552.210 0974.250.8780976.216.604
Hỗ trợ kỹ thuật:
Mr. Kỳ: ric_kythuat02   Mr. Tú: ric_kythuat4   Mr. Thùy: ric_kythuat6   Mr. Huy: ric_kythuat5
0164.657.6399 0162.975.4566 0125.314.5826 0163.692.6650

Theo dõi công nợ với khách hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi số công nợ với khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 8 - Theo dõi công nợ với khách hàng
2. Màn hình xuất hiện .

theo-doi-cong-no-kh- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng 'Chấp nhận' hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng 'Trợ giúp' hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng 'Kết thúc' hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra danh sách nợ khách hàng.

Theo dõi công nợ với khách hàng3.1.Theo dõi khách hàng(F6) :
- Hiển thị ra thông báo bạn muốn theo dõi khách hàng theo loại chứng từ nào :

Theo dõi công nợ với khách hàng-Hiển thị ra loại chứng từ theo dõi khách hàng mà bạn chọn.

theo doi cong no voi khach hang3.2. In chi tiết CN K1(F10):

theo doi cong no voi khach hang3.3. In chi tiết công nợ K2(Ctrl+10) :

theo doi cong no voi khach hang3.4. In tổng hợp CN(F11) :

theo doi cong no voi khach hang