logo

Hotline: 097 247 8383  

Đồng hành cùng nhà quản lý

Chăm sóc khách hàng:>
Ms. Minh: kd1_ric Ms. Thùy: kd1_ric   Ms:Cúc kd11_ric   Mr.Thành: kd5_ric    Mr.Hưởng: kd17_ric
0983.044.9420988.400.500 0976.552.210 0974.250.8780976.216.604
Hỗ trợ kỹ thuật:
Mr. Kỳ: ric_kythuat02   Mr. Tú: ric_kythuat4   Mr. Thùy: ric_kythuat6   Mr. Huy: ric_kythuat5
0164.657.6399 0162.975.4566 0125.314.5826 0163.692.6650

Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4- Báo cáo tổng hợp -> 8 - Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa
2
. Màn hình xuất hiện :

theo doi xuat - nhap - ton hang hoa- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng 'Chấp nhận' hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng 'Trợ giúp' hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng 'Kết thúc' hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra danh sách nợ nhà cung cấp.

Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa3.1. Theo dõi HH(F6) : theo dõi hàng hóa. Bạn có thể ấn phím chức năng 'Theo dõi HH' hoặc ấn (F6) trên bàn phím.

theo doi xuat - nhap - ton3.2. In DSHH(F11) : in danh sánh hàng hóa. Bạn có thể ấn phím chức năng 'In DSHH' hoặc ấn (F11) trên bàn phím.

theo doi xuat - nhap - ton