logo

Hotline: 097 247 8383  

Đồng hành cùng nhà quản lý

Chăm sóc khách hàng:>
Ms. Minh: kd1_ric Ms. Thùy: kd1_ric   Ms:Cúc kd11_ric   Mr.Thành: kd5_ric    Mr.Hưởng: kd17_ric
0983.044.9420988.400.500 0976.552.210 0974.250.8780976.216.604
Hỗ trợ kỹ thuật:
Mr. Kỳ: ric_kythuat02   Mr. Tú: ric_kythuat4   Mr. Thùy: ric_kythuat6   Mr. Huy: ric_kythuat5
0164.657.6399 0162.975.4566 0125.314.5826 0163.692.6650

Theo dõi công nợ với khách hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm bắt được công nợ của mình với khách hàng qua các hóa đơn và thu chi.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> 7. Theo dõi công nợ với khách hàng

 

chọn khu vực khách hàng

 

1. Lập thông số báo cáo:
+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày cần xem
+ Chọn khu vực khách
+ Click vào nút xem báo cáo
2. Danh sách công nợ khách hàng:

 

danh sách công nợ khách hàng

 

3. Theo dõi chi tiết:
+ Click vào nút theo dõi chi tiết công nợ

chọn chứng từ cần theo dõi


+ Click vào nút xem các chứng từ

các hóa đơn phát sinh của khách hàng


+ Chọn hóa đơn --> Click vào nút chọn để xem chi tiết để xem chi tiết hóa đơn này.
+ Click vào nút in hóa đơn để in lại hóa đơn.
+ Click vào nút in danh sách hóa đơn để in danh sách hóa đơn phát sinh của khách hàng này.

4. In chi tiết công nợ:
+ Kiểu 1: Click vào nút in chi tiết công nợ khách hàng kiểu 1

 

báo cáo công nợ khách hàng mẫu 1


+ Kiểu 2: Click vào nút in chi tiết công nợ khách hàng mẫu 2

 

 

 

báo cáo chi tiết công nợ khách hàng mẫu 2

 

+

+ In danh sách: Click vào nút in danh sách công nợ các khách hàng

 

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng button in báo cáo. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng export to filegóc trên bên tay trái.