Dịch vụ

Dịch vụ SMS

Đây là dịch vụ tích hợp với tất cả các sản phẩm hiện có của RIC: mRIC, RICpc, nRIC, aRIC.... để cho phép người dùng có thể theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại di động.

Dịch vụ SMS

Đây là dịch vụ tích hợp với tất cả các sản phẩm hiện có của RIC: mRIC, RICpc, nRIC, aRIC.... để cho phép người dùng có thể theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại di động.

 Chi tiết dịch vụ

1.SMS-R1 - Dịch vụ thông báo kết quả kinh doanh, khách hàng có thể nhận được:

    *
      Doanh số của từng ngày, tháng, năm…
    *
      Công nợ của khách hàng và với nhà cung cấp
    *
      Hàng tồn tính đến thời điểm bất kỳ
    *
      Lợi nhuận trong ngày, tháng, năm… 

2.SMS-R2 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng, khách hàng có thể:

    *
      Thông báo về các đợt khuyến mại cho khách hàng
    *
      Thông báo về tình hình giảm giá ưu đãi cho khách hàng VIP
    *
      Gửi thông báo chúc mừng khách hàng vào các dịp đặc biệt: sinh nhật, lễ tết… 

3.SMS-R3 - Dịch vụ quản lý cổ đông

    *
      Triệu tập họp cổ đông
    *
      Thông báo tình hình tài chính
    *
      Thông báo lợi nhuận cho các cổ đông 

4. Yêu cầu sử dụng dịch vụ:

Để sử dụng được các dịch vụ này, khách hàng phải sử dụng eRIC

Sử dụng SMS-R1:

- Mỗi tuần khách hàng nhận được báo cáo doanh thu, lợi nhuận 1 lần qua tin nhắn

- Khách hàng có thể tra cứu chi tiết các thông tin khác qua tin nhắn từ di động

SMS-R2:

- Mỗi tháng bạn được miễn phí 100 tin nhắn đến khách hàng

- Khách hàng có thể đăng ký gửi theo các gói tin để giảm chi phí

5. Số dịch vụ:  8588 

 Chăm sóc khách hàng

Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support

Hotline

Hotline: 097.247.8383
Line : 04.3990.0875

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support