Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng khách trả lại


Nhập hàng khách trả lại

Ý nghĩa: Khi khách mua hàng gặp vấn đề về hàng hóa cần trả lại thì bạn sử dụng chức năng này để nhập hàng khách trả lại.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 5-Nhập hàng khách trả lại
2. Hướng dẫn tạo hóa đơn nhập:

+ Bạn click vào nút nhập hàng khách trả lại hoặc ấn (F5) để nhập hàng khách trả lại
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Khách hàng: Gõ tên khách hàng vào ô này, nếu chưa có khách hàng bạn có thể thêm nhanh khách hàng ở nút nhập hàng khách trả lại bên cạnh.
+ Nhập hàng hóa khách trả lại: click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, đưa vào kho nào và số lượng bao nhiêu...
+ Thanh toán: là số tiền thanh toán lại cho khách hàng khi trả lại hàng hóa.

nhập hàng khách trả lại

+ Lưu hóa đơn: Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn ấn lưu lại hóa đơn.
+ Xem -> in(F11):

nhập hàng khách trả lại

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383