Khách hàng và đối tác

VCOM - Công ty cổ phần truyền thông cộng đồng Việt Nam

Vcom là chuyên gia phát triển cộng đồng, đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các chương trình truyền thông cộng đồng, các dự án NGO của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức trong và ngoài nước.

VCOM - Công ty cổ phần truyền thông cộng đồng Việt Nam

Vcom là chuyên gia phát triển cộng đồng, đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các chương trình truyền thông cộng đồng, các dự án NGO của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức trong và ngoài nước.

Website: http://v-com.vn 

 
 Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383