Công cụ hữu ích

CÔNG CỤ KẾT CHUYỂN DỮ LIỆU RICKetChuyen

Công cụ giúp khách hàng của RIC thực hiện Kết chuyển dữ liệu nhanh chóng, tiện lợi, chính xác

1. Kết chuyển dữ liệu là gì?

Khi sử dụng phần mềm quản lý, theo thời gian sử dụng, dữ liệu lưu trong phần mềm ngày 1 lớn nên việc xử lý các nghiệp vụ sẽ chậm.

Để phần mềm hoạt động nhanh, thông thường sau 1 năm tài chính (năm dương lịch), các đơn vị sử dụng thường thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu sang một cơ sở dữ liệu mới, trong đó, toàn bộ công nợ, hàng tồn và các danh mục được chuyển sang, các chứng từ cũ sẽ không được chuyển sang cơ sở dữ liệu mới. Việc chuyển đổi này gọi là Kết chuyển dữ liệu.

2. Công cụ RICKetChuyen

Để thuận tiện cho việc kết chuyển dữ liệu, RIC xây dựng công cụ RICKetChuyen để khách hàng chủ động thực hiện khi cần.

Công cụ này sử dụng cho khách hàng đang dùng các phần mềm mRIC, RICpc bản offline.

3. Hướng dẫn sử dụng

 

Bước 1: Downoad công cụ RICKetchuyen tại: http://ric.vn/tools/ricketchuyen.zip

Bước 2: Copy file ricketchuyen.zip vào thư mục chương trình mRIC hoặc RICpc đang chạy, giải nén file vào thư mục này.

Bước 3: Chạy file RICKetChuyen.exe, xuất hiện màn hình:

Phần mềm sẽ tự tìm file cấu hình dữ liệu và đọc thông tin cơ sở dữ liệu đang sử dụng ra màn hình, trường hợp không tìm thấy, bạn click vào nút FileConfig để chọn.

File config là các file: mRIC.exe.config hoặc RICpc.exe.config (tùy thuộc vào bạn dùng phần mềm mRIC hay RICpc)

Click vào nút Test Connect để kiểm tra xem có kết nối được vào dữ liệu không.

Click vào nút "Chọn thư mục" để chọn thư mục dao lưu dữ liệu trước khi Kết chuyển.

Bước 4: Chọn ngày kết chuyển và xem thông tin dữ liệu

Click và nút "Tiếp tục" để chuyển đến bước tiếp theo. Màn hình xuất hiện:

Bạn chọn ngày kết chuyển. Phần mềm đặt mặc định ngày kết chuyển là ngày cuối cùng của năm trước.

Sau khi chọn ngày, phần mềm sẽ thống kê các thông tin về dữ liệu hiện có.

Bước 5: Xác nhận thông tin Kết chuyển

Ấn nút "Tiếp tục", phần mềm sẽ hỏi:

Nếu bạn muốn thực hiện kết chuyển, ấn nút Yes, ngược lại, ấn nút No.

Phần mềm sẽ hỏi bạn có thực hiện sao lưu dữ liệu hay không:

Để sao lưu, ấn nút Yes, không sao lưu, ấn nút No.

Bước 6: Thực hiện Kết chuyển

Sau khi chọn có sao lưu, màn hình kết chuyển sẽ hiện ra như sau:

Phần mềm sẽ thực hiện tuần tự các bước cho đến khi việc kết chuyển hoàn tất, màn hình hiện:

 

4. Xem lại dữ liệu cũ trước khi kết chuyển

Bạn có thể xem lại dữ liệu cũ sau khi kết chuyển. Nhân viên của RIC sẽ hỗ trợ bạn tạo ra 1 bản sao lưu để xem và đối chiếu dữ liệu cũ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 097 247 8383
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 1900.0027