Hướng dẫn sử dụng mRIC Online

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hệ thống/ Cấu hình hệ thống


 Người dùng có thể thiết lập các qui định về tính toán và định dạng phần thập phân của trường số lượng, thành tiền, tiền thưởng khi xuất bán, cảnh báo hạn mức nợ của khách hàng….
 

► Từ màn hình chính của hệ thống, nhấn chuột vào mục => Cấu hình hệ thống (trên thanh thực đơn ở phía bên trái màn hình)

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383