Tạo tài khoản Khách hàng

Tạo tài khoản Khách hàng


   

  1. Trường hợp bạn đã dùng phần mềm Quản lý bán hàng Online của RIC tại địa chỉ https://qlbh.ric.vn, thực hiện các bước sau:
  - Đặng nhập vào Phần mềm Quản lý bán hàng RIC tại https://qlhh.ric.vn
  - Vào chức năng: Danh mục => Khách hàng
  - Ấn vào nút Sửa thông tin khách hàng
  - Chọn mục Tài khoản Đặt hàng, làm như hình dưới đây:  2. Trường hợp chưa dùng phần mềm Quản lý bán hàng của RIC, thực hiện các bước sau:
  - Truy cập địa chỉ: https://ghidon.vn
  - Tạo tài khoản
  - Đăng nhập
  - Vào mục: Danh mục => Khách hàng
  - Nhập thông tin khách hàng
  - Thực hiện tạo tài khoản cho khách hàng như ảnh bên trên.

  Lưu ý:
  - Chỉ tạo được tài khảon khi khách hàng đã có số điện thoại
  - Tên đăng nhập của khách hàng là số điện thoại
  - Mật khẩu đăng nhập mặc định là: ric1234567
  Tư vấn Miễn phí
  Tư vấn Miễn phí -
  Ms. Thúy
  Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
  Ms. Mai
  Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
  Ms. Yến
  Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
  Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383