Hướng dẫn sử dụng bRIC

 

1. Mô tổng quan sử dụng phần mềm

sơ đồ tổng quan - sử dụng phần mềm quản lý bán hàng

1. Tạo ngành hàngnhóm hàng và sản phẩm - hàng hóa

2. Tạo khu vựcnhóm KHNCCKhách hàng , Nhà cung cấp
3. Người dùng phần mềm và nhân viên
4. Nhập hàng tồn
5. Nhập hàng từ nhà cung cấp
6. Xuất bán hàng hóa
7. Sao lưu dữ liệu & Khôi phục dữ liệu
8. Báo cáo tổng hợp & Báo cáo phân tích

2. Hướng dẫn đọc các ký hiệu viết tắt mặc định trong phần mềm.

 

ký hiệu

 

 

Kiểu Ý nghĩa
XHBL Xuất hàng bán lẻ
XHBB Xuất hàng bán buôn
XBSP Xuất bộ sản phẩm
NHNCC Nhập hàng nhà cung cấp
XHTNCC Xuất hàng trả nhà cung cấp
NHKTL Nhập hàng khách trả lại
PC Phiếu chi
PT Phiếu thu
T_XHBB Thu xuất hàng bán buôn
C_HHKT Chi hàng hóa khách trả lại
C_NHNCC Chi nhập hàng nhà cung cấp
T_XHBL Thu xuất hàng bán lẻ
T_XBSP Thu xuất bán bộ sản phẩm
XHCX Xuất hàng cho xe
NHCX Nhập hàng cho xe
NHNB Nhập hàng nội bộ

 

ls

(Ví dụ tìm kiếm)

3. Hướng sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh.

Bạn có thể tìm kiếm nhanh trong các form danh sách bằng cách nhập điều kiện tìm kiếm vào ô dưới mỗi cột. (Như hình trên).

4. Hướng dẫn sử dụng các phím tắt

 • Các phím có đóng mở ngoặc là những phím tắt, bạn có thể nhấn phím trực tiếp trên bàn phím thay vì di chuyển chuột để click vào đó. Ví dụ phím tắt phím tắt ở đây là "F8".
 • Sử dụng tổ hợp phím Alt + phím gạch chân để vào các mục.
 • phím tắt

  Như hình trên, "Alt + 1" để vào mục "1. Hệ thống"

 • "Ctrl + F7": tìm kiếm hóa đơn.
 • "Ctrl + F8": tìm kiếm phiếu thu chi
 • "Ctrl + F1": xuất bán thiết bị bằng mã vạch
 • "Ctrl + F2": xuất hàng bán buôn
 • "Ctrl + F3": xuất bán bộ sản phẩm
 • "Ctrl + F4": nhập hàng từ nhà cung cấp
 • "Ctrl + F5": viết phiếu thu
 • "Ctrl + F6": viết phiếu chi

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383