Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo công trình


Báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

Ý nghĩa:báo cáo này cho phép bạn theo dõi chi tiết công trình
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> D- Báo cáo công trình
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn công trình

+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

+ Kích để in hóa đơn

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0165 773 5653
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0458.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 0458.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 0462.920.441
Skype Support