Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tồn kho theo ngành hàng


 

Báo cáo hàng hóa tồn kho theo ngành hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn quan sát một cách tổng quan hàng tồn của hàng hóa , nhóm hàng và ngành hàng..
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 3-Báo cáo hàng hóa tồn kho theo ngành hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

báo cáo hàng tồn theo ngành hàng

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn ngày hàng bạn cần xem
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

Báo cáo hàng tồn theo ngành hàng

Giải thích:
+ Tồn đầu: số lượng tồn trước "Từ ngày"
+Trong kỳ: trong khoảng thời gian "Từ ngày - đến ngày"
+ Tồn cuối: Tồn cuối = (Tồn đầu + Nhập trong kỳ) - Xuất trong kỳ

+ Giá trị hàng tồn: Giá trị hàng tồn = Tồn cuối x Giá nhập lần cuối
+ BQ bán / Ngày: Số lượng bình quân bán được trong khoảng ngày bạn theo dõi.
+ Số ngày: Phần mềm dự kiến số ngày bán hết hàng hóa này.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support