Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


 

Đăng nhập

Ý nghĩa: chức năng này có tác dụng để đăng nhập sử dụng phần mềm

1. Bạn vào mục: 1- Hệ thống --> 1. Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống
+ Tên truy cập mặc định là: admin
+ Mật khẩu mặc định là: admin

 

3. Nếu đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support