Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 

Cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để cấu hình máy in cho việc in ra các hóa đơn, các báo cáo trong phần mềm.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 1.4 - Cấu hình máy in
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng để cấu hình máy in theo ý của bạn:

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support