Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


 

Thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Cập nhật thông tin sử dụng để phần mền để phần mềm lấy các thông tin này đưa vào các hóa đơn nhập xuất cho bạn
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Thông tin sử dụng
2. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin sử dụng:

thông tin sử dụng

+ Bạn cần điền đầy đủ những thông tin có dấu chéo màu đỏ phía sau. Khi điền xong bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra tin nhắn báo thành công.

thông tin sử dụng

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support