Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Định mức tính điểm


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục định mức tính điểm

Định mức tính điểm

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn thiết lập định mức quy đổi từ số tiền mua hàng sang điểm tích lũy cho khách hàng.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> F -Định mức tính điểm
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra cửa sổ:


Quản lý danh mục tỷ giá

+ Bạn điền vào số tiền mà bạn sẽ quy đổi thành 1 điểm tích lũy
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support