Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập tồn quỹ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập tồn quỹ

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng ghi lại số tồn quỹ của của hàng. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc. Từ đó chương trình sẽ tính ra được lời lãi trong cửa hàng của bạn.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 9 - Nhập tồn quỹ
2
. Màn hình xuất hiện thông báo, bạn có muốn nhập rồn quỹ hay không. Nếu bạn muốn thì chọn Yes còn không thì bạn chon No.

nhap ton quy3
. Bạn nhập số tiền tồn quỹ. Rồi sau đó ghi lại số tiền bằng phím chức năng Ghi lại hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Nếu không muốn nhập, bạn ấn phím chức năng Thoát hoặc ấn (F12) trên bàn phím.

Quản lý nhập tồn quỹChăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support