Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ với nhà cung cấp


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi số công nợ nhà cung cấp.


1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 7 - Theo dõi công nợ nhà cung cấp
2
. Màn hình xuất hiện .

theo doi cong no nha cung cap- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra danh sách nợ nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp3.1.Theo dõi nhà cung cấp(F6)
: Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap3.2. In chi tiết CN K1(F10): Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap3.3. In chi tiết công nợ K2(Ctrl+10) : Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap3.4. In tổng hợp CN(F11) :


theo doi cong no nha cung cap

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support