Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thoát chương trình


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng thoát chương trình

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thoát hoàn toàn khỏi phần mềm.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> D-Thoát chường trình
2
. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo nếu muốn thoát khỏi chương trình ấn nút Yes hoặc nếu không thì bạn ấn No

hướng dẫn thoát khỏi hệ thống

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support