Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhật kí truy cập


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Chức năng quản lý nhật kí truy cập

Ý nghĩa: Chức năng này dùng để xem lại nhật ký truy cập vào phần mềm của người dùng
1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 10 - nhật kí truy cập

 


 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support