Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhật kí truy cập


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Chức năng quản lý nhật kí truy cập

Ý nghĩa: Chức năng này dùng để xem lại nhật ký truy cập vào phần mềm của người dùng
1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 10 - nhật kí truy cập

 


 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support