Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo công nợ khách hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo theo dõi công nợ khách hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm bắt được công nợ của mình với khách hàng qua các hóa đơn và thu chi.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 6-Theo dõi công nợ khách hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn khu vực
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

A. Theo dõi khách hàng

+ Bạn click chuột vào một khách hàng bất kỳ. Rồi chọn công nợ kh hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Khi ấn nút công nợ kh phần mềm sẽ hiển thị ra toàn bộ hóa đơn , phiếu thu chi mà khách hàng này có trong phần mềm

+ Bạn có thể chọn vào hóa đơn đó để xem chi tiết theo hóa đơn
+ Bạn muốn in ra thì chọn nút In hóa đơn hoặc In dánh sách tìm kiếm

B. In chi tiết CN K1

+ Bạn click vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị ra:

C. In chi tiết công nợ K2

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình hiện ra:

D. In tổng hợp CN

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị:

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support