Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo nhập - xuất - tồn thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của thuốc

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian
1. Bạn vào mục: 4 - Báo cáo tổng hợp --> 8 - Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng thuốc
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

A. Theo dõi HH

B. In DSHH

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support