Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo nhập - xuất - tồn thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của thuốc

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian
1. Bạn vào mục: 4 - Báo cáo tổng hợp --> 8 - Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng thuốc
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

A. Theo dõi HH

B. In DSHH

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support