Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập thuốc khách trả lại


 

Nhập hàng khách trả lại

Ý nghĩa: Khi khách mua hàng gặp vấn đề về thuốc cần trả lại thì bạn sử dụng chức năng này để nhập thuốc khách trả lại.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 5-Nhập thuốc khách trả lại
2. Hướng dẫn tạo hóa đơn nhập:

+ Bạn click vào nút nhập hàng khách trả lại hoặc ấn (F5) để nhập hàng khách trả lại
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Khách hàng: Gõ tên khách hàng vào ô này, nếu chưa có khách hàng bạn có thể thêm nhanh khách hàng ở nút nhập hàng khách trả lại bên cạnh.
+ Nhập hàng hóa khách trả lại: click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, đưa vào kho và lô nào và số lượng bao nhiêu...
+ Thanh toán: là số tiền thanh toán lại cho khách hàng khi trả lại hàng hóa.

+ Lưu hóa đơn: Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn ấn lưu lại hóa đơn.
+ Xem -> in(F11):

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support