Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý nội dung thu chi


Quản lý nội dung thu chi

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn quản lý các nội dung thu chi của mình.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> A-Nội dung thu chi
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nội dung thu chi:

Nội dung thu chi

A. Thêm nội dung thu chi

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới nội dung thu chi hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nội dung thu chi:

thêm nội dung thu chi


+ Bạn điền tên nội dung thu chi mà bạn muốn vào Tên nội dung thu chi và các thông tin cần thiết.
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút thêm nội dung thu chi hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nội dung thu chi mới tạo

B. Sửa nội dung thu chi

+ Bạn chỉ chuột vào một nội dung thu chi mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nội dung thu chi hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nội dung thu chi. Màn hình sẽ hiển thị ra:

sửa nội dung thu chi

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nội dung thu chi hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nội dung thu chi

+ Bạn chỉ chuột vào một nội dung thu chi mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nội dung thu chi hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nội dung thu chi. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

xóa nội dung thu chi

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội dung thu chi đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nội dung thu chi này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được, phần mền sẽ có thông báo:

xóa nội dung thu chi

D. In nội dung thu chi

+ Bạn click chuột vào nút in nội dung thu chi hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

nội dung thu chi

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút in nội dung thu chi phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng in nội dung thu chi để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support