Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Ngành thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Quản lý thuốc

Ý nghĩa: Việc tạo ra các ngành hàng để sau này các bạn có thể quản lý, thống kê, tổng hợp các báo cáo.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 5-Ngành thuốc
2. Màn hình sẽ hiển thị màn hình làm việc chính của ngành thuốc:

A. Thêm ngành thuốc

+ Bạn click vào nút thêm ngành hàng hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm nhóm thuốc. Màn hình làm việc chính sẽ hiển thị ra:

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành hàng
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các ngành hàng cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm ngành hàng mới.

B. Sửa ngành thuốc

+ Bạn click vào ngành hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa ngành hàng hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa ngành thuốc. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Sau khi đã sửa thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành thuốc
+ Nếu không muốn sửa nữa. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc sửa ngành thuốc.

C. Xóa ngành thuốc

+ Bạn click vào ngành thuốc mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa ngành hàng hoặc (F9) trên bàn phím để sửa ngành thuốc. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu ngành thuốc có nhóm thuốc thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

D. In ngành thuốc

+ Bạn click chuột vào nút in nhà cung cấp hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support