Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo thuốc tồn dưới định mức


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo thuốc tồn dưới định mức

Ý nghĩa: báo cáo này tổng hợp tất cả các hàng hóa - sản phẩm tồn dưới định mức đã được quy định trước đó
1. Bạn vào mục: 4-Quản lý chứng từ --> C.Báo cáo thuốc tồn dưới định mức
2. Màn hình sẽ hiển thị:

+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn ngày lập báo cáo.

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support