Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để cấu hình máy in phục vụ cho việc in các bản báo cáo trong phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> 8-Cấu hình máy in
2
Màn hình chính sẽ hiện ra để tiến hành cài đặt máy in.
hướng dẫn sử dụng cấu hình máy in
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383