Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đơn vị quy đổi thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Quản lý danh mục quy đổi các đơn vị tính thuốc

Ý nghĩa: Chức năng này có ý nghĩa cho phép bạn tạo ra các đơn vị khác của sản phẩm hàng hóa dựa trên đơn vị gốc
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 8-Danh mục quy đôit các đơn vị tính thuốc
2. Màn hình chính sẽ hiển thị:

A. Thêm mới danh mục quy đổi các đơn vị tính thuốc

+ Bạn click vào một mặt hàng mà bạn cần quy đổi. Sau đó click vào nút danh mục đơn vị quy đổi hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm danh mục quy đổi các đơn vị tính thuốc. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu danh mục quy đổi đơn vị tính thuốc
+ Sau khi đã thay đổi đầy đủ các danh mục đơn vị quy đổi cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm danh mục đơn vi quy đổi mới.

B.Sửa danh mục quy đổi đơn vị tính thuốc

Để sửa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị thuốc cần sửa rồi nhấn phím sửa danh mục đơn vị quy đổi. Thay đổi các thông tin và "chấp nhận"

C. Xóa danh mục quy đổi đơn vị tính thuốc

Lưu ý: Bạn không thể xóa được các đơn vị gốc của sản phẩm thuốc

Đơn vị gốc là đơn vị được tạo tự động khi bạn tạo sản phẩm thuốc .
1. Để xóa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị quy đổi cần xóa và nhấn phím xóa.
2. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo bạn có muốn xóa đơn vị quy đổi đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383