Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhân viên quản lý


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Quản lý nhân viên quản lý

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn tạo người dùng để đăng nhập vào phần mềm.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 9-Nhân viên
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhân viên quản lý:

A. Thêm nhân viên

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới nhân viên quản lý hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhân viên quản lý:


+ Bạn điền tên nhân viên quản lý mà bạn muốn vào Tên nhân viên quản lý và các thông tin cần thiết.
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút thêm nhân viên quản lý hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhân viên quản lý mới tạo

B. Sửa nhân viên

+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhân viên quản lý hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nhân viên quản lý. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nhân viên quản lý hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhân viên

+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên quản lý mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nhân viên quản lý hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nhân viên quản lý.

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nhân viên quản lý đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nhân viên quản lý này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được

D. In nhân viên

+ Bạn click chuột vào nút in nhân viên quản lý hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút in nhân viên quản lý phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng in nhân viên quản lý để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Mr.Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Mr. Hải
Gọi điện Gọi điện 096.726.7768
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383