Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tồn theo từng nhóm thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo hàng hóa tồn kho toàn công ty theo từng nhóm hàng

Ý nghĩa: Theo dõi chi tiết tất cả hàng tồn của 1 nhóm hàng.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 5-Báo cáo hàng hóa tồn kho toàn công ty theo từng nhóm hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

theo từng nhóm hàng

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn nhóm hàng
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

theo từng nhóm hàng

Giải thích:
+ Tồn đầu: số lượng tồn trước "Từ ngày"
+Trong kỳ: trong khoảng thời gian "Từ ngày - đến ngày"
+ Tồn cuối: Tồn cuối = (Tồn đầu + Nhập trong kỳ) - Xuất trong kỳ

+ Giá trị hàng tồn: Giá trị hàng tồn = Tồn cuối x Giá nhập lần cuối
+ BQ bán / Ngày: Số lượng bình quân bán được trong khoảng ngày bạn theo dõi.
+ Số ngày: Phần mềm dự kiến số ngày bán hết hàng hóa này.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383