Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đơn thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Đơn thuốc

Ý nghĩa: Chức năng cho phép bạn tạo đơn thuốc và bán thuốc theo đơn
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 8- Đơn thuốc
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng đơn thuốc:

A. Thêm đơn thuốc

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới nhà cung cấp hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm đơn thuốc:

+ Mã đơn thuốc: Bạn có thể điền mã đơn thuốc hoặc để trống phần mềm sẽ tự động sinh cho bạn một mã đơn thuốc
- Tên đơn thuốc: Bạn điền tên đơn thuốc cần bán
+ Kích chọn các loại thuốc trong đơn thuốc mà bạn cần bán

B. Sửa nhà cung cấp

+ Bạn chỉ chuột vào một đơn thuốc mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhà cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin trong đơn thuốc. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nhà cung cấp hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa đơn thuốc

+ Bạn chỉ chuột vào một đơn thuốc mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nhà cung cấp hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một đơn thuốc. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa đơn thuốc đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu đơn thuốc này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được

 

D. In đơn thuốc

+ Bạn click chuột vào nút in nhà cung cấp hoặc ấn (F10) trên bàn phím.

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút in nhà cung cấp phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng in nhà cung cấp để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383