Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập thuốc tồn đầu kỳ khi sử dụng phần mềm


 

Nhập thuốc tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Khi mới đầu sử dụng phần mềm bạn cần kiểm kê lại số lượng các loại thuốc hiện có trong cửa hàng của mình để đưa vào phần mềm quản lý.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 6-Nhập thuốc tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2. Màn hình chính sẽ hiển thị màn hình làm việc:

+ Bạn click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa hoặc dùng máy quét mã vạch ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua ô bên cạnh chọn kho hàng và nhập số lượng tồn. Làm tương tự với các mặt hàng khác.
+ Lưu hóa đơn: Sau khi nhập xong bạn click vào nút nhập hàng tồn đầu kỳ hoặc (F8) trên bàn phím để lưu lại hóa đơn.
+ Ghi chú: Phần mềm sẽ đưa hóa đơn tồn đầu kỳ vào ngày cuối cùng của tháng trước.

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support