Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập tồn quỹ


 

Nhập tồn quỹ

Ý nghĩa: Bạn có thể đưa số tiền mặt của cửa hàng, công ty mình vào đây để theo dõi tình hình thu chi. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 9-Nhập tồn quỹ
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông tin cảnh báo.

+ Nếu chọn Yes thì tiếp tục còn nếu chọn "No" thì quay trở lại màn hình làm việc:
+ Màn hình sẽ hiển thị ra. Bạn nhập số tồn quỹ của mình vào:

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support