Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm thuốc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Quản lý nhóm thuốc

Ý nghĩa: Việc định nghĩa các nhóm hàng để sau này bạn có thể dễ dàng quản lý hơn.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 6-Nhóm Thuốc
2. Màn hình sẽ hiển thị màn hình làm việc chính của nhóm nhóm thuốc:

A. Thêm nhóm thuốc

+ Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hóa hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm nhóm thuốc. Màn hình làm việc chính sẽ hiển thị ra:

+ Nếu chưa có ngành hàng mà bạn muốn. Bạn có thể ấn nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F6) để thêm nhanh một ngành thuốc mới.
- Mã nhóm thuốc : Mã nhóm hàng do bạn tự quy định
- Tên nhóm thuốc : Điền đầy đủ tên nhóm hàng
- VAT - Chiết khấu: Nếu bạn điền VAT và Chiết khấu ở đây thì tất cả các sản phẩm thuốc của bạn thuộc nhóm này sẽ có VAT và chiết khấu mặc định được lấy từ nhóm này.
+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu nhóm thuốc
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các nhóm thuốc cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm nhóm thuốc mới.

B. Sửa nhóm thuốc

+ Bạn click vào nhóm hàng hóa mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhóm hàng hóa hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa nhóm thuốc. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Sau khi đã sửa thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu nhóm thuốc
+ Nếu không muốn sửa nữa. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc sửa nhóm thuốc.

C. Xóa nhóm thuốc

+ Bạn click vào nhóm thuốc mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nhóm hàng hóa hoặc (F9) trên bàn phím để sửa nhóm thuốc. Màn hình chính sẽ hiển thị:

xóa nhóm hàng hóa

+ Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu nhóm thuốc có sản phẩm thuốc thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

xóa nhóm hàng

D. In nhóm thuốc

+ Bạn click chuột vào nút in nhà cung cấp hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

in nhóm hàng

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383