Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


  Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là:admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng   dẫn đăng nhập vào hệ thống
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383