Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập nợ đầu kỳ của khách hàng khi sử dụng phần mềm


 

Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Nợ đầu kỳ là một danh mục để nhập thông tin những khách hàng có nợ với doanh nghiệp. Danh mục này sẽ đựoc nhập đầy đủ các thông tin về khách hàng mang nợ, ngày nợ và số tiền nợ
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ giúp nhà quản lý biết được thông tin về những khách hàng đang còn nợ và số tiền nợ là bao nhiêu, từ đó nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác về việc có tiếp tục bán hàng cho khách hàng đó không hoặc có nên tiếp tục cho những khách hàng đang nợ được nợ nữa hay không
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ được chương trình tổng hợp cùng với một số các danh mục khách để đưa ra những baó cáo gửi đến người quản lý như báo cáo theo dõi công nợ với khách hàng, NCC...
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 7-Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2. Màn hình chính sẽ hiển thị màn hình làm việc:

A. Thêm công nợ khách hàng

+ Bạn click chuột vào nút công nợ khách hàng hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình làm việc sẽ hiển thị ra:

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu công nợ của khách hàng
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các công nợ của khách hàng cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm công nợ của khách hàng mới.

B. Sửa công nợ khách hàng

+ Bạn click chuột vào nút công nợ khách hàng hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa công nợ khách hàng. Màn hình sẽ hiển thị ra :

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu công nợ của khách hàng
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các công nợ của khách hàng cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm công nợ của khách hàng mới.

C. Xóa công nợ khách hàng

+Bạn chỉ chuột vào một khách hàng mà mình muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút công nợ khách hàng hoặc (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.

D. In công nợ khách hàng

+ Bạn click chuột vào nút công nợ khách hàng hoặc (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

+

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383