Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo lợi nhuận theo khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên5 - Báo cáo phân tích --> 6 - Lợi nhuận theo khách hàng
2. Màn hình xuất hiện:
loi-nhuan-theo-kh


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay:

Lợi nhuận theo khách hàng

Giải thích: 
Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập cuối cùng của hàng hóa đó.
Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất trên hóa đơn này.
Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support