Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập quỹ tồn


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng ghi lại số tồn quỹ của của hàng. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc. Từ đó chương trình sẽ tính ra được lời lãi trong cửa hàng của bạn.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên3-Quản lý chứng từ --> 9 - Nhập tồn quỹ
2
. Màn hình xuất hiện thông báo, bạn có muốn nhập rồn quỹ hay không. Nếu bạn muốn thì chọn Yes còn không thì bạn chon No.

Quản lý nhập tồn quỹ


3
. Bạn nhập số tiền tồn quỹ. Rồi sau đó ghi lại số tiền bằng phím chức năng Ghi lại hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Nếu không muốn nhập, bạn ấn phím chức năng Thoát hoặc ấn (F12) trên bàn phím.

Quản lý nhập tồn quỹ
 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support