Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thoát chương trình


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thoát hoàn toàn khỏi phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> D-Thoát chường trình
2
. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo nếu muốn thoát khỏi chương trình ấn nút Yeshoặc nếu không thì bạn ấn No

hướng dẫn thoát khỏi hệ thống
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support