Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tổng hợp thu chi theo ngày


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý tất cả mọi hoạt động thu chi trong ngày.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên4-Báo cáo tổng hợp --> 2 - Tổng hợp thu chi theo ngày
2. Màn hình xuất hiện .

ban hang va thu tien theo ngay


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3
Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.

ban hang va thu tien theo ngay
* Báo cáo này được tách thành 2 phần Thu và Chi riêng biệt để bạn dễ dàng theo dõi.

+ A - Phần thu: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Thu, tương ứng là số tiền thu trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
+ B - Phần chi: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Chi, tương ứng là số tiền chi trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383