Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tỷ giá ngoại tệ


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng cho biết tỷ giá của VNĐ với các ngoại tệ khác. Ví dụ : USD.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên2-Quản lý khu vực --> A - Tỷ Giá
2
Màn hình chính để xử lý
Quản lý danh mục tỷ giá


Các tính năng : Thêm mới, sửa, trợ giúp, in

Thêm(F5) :
Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý danh mục tỷ giáhoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :
 
Quản lý danh mục tỷ giá


1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. 
Bạn sẽ lựa chọn loại ngoại tê và quy đổi chúng ra VNĐ.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục tỷ giá hoặc(F8) trên bàn phím. Để tạo thêm chi tiết tỷ giá thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục tỷ giá hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục tỷ giáhoặc (F1) trên bàn phím. 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support