Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để cấu hình máy in phục vụ cho việc in các bản báo cáo trong phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> 8-Cấu hình máy in
2
Màn hình chính sẽ hiện ra để tiến hành cài đặt máy in.
hướng dẫn sử dụng cấu hình máy in
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383