Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để cấu hình máy in phục vụ cho việc in các bản báo cáo trong phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> 8-Cấu hình máy in
2
Màn hình chính sẽ hiện ra để tiến hành cài đặt máy in.
hướng dẫn sử dụng cấu hình máy in
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support