Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng ký sử dụng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng ký sử dụng bản quyền phần mềm.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 8- Trợ giúp -> 2 - Đăng ký sử dụng
2. Màn hình hiện ra :
Đăng ký sử dụng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support