Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng ký sử dụng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng ký sử dụng bản quyền phần mềm.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 8- Trợ giúp -> 2 - Đăng ký sử dụng
2. Màn hình hiện ra :
Đăng ký sử dụng
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383