Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Điều khoản sử dụng phần mềm RIC


 
1. Điều khoản chung:
 
Điều kiện để bạn cài đặt và sử dụng phần mềm bán hàng RIC do Công ty Phần mềm RIC cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau:
- Việc cài đặt hoặc sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng Mric, ricpc, Mric_Thời Trang, Mric_Thuốc dược,... được thực hiện trên cơ sở miễn phí hoặc theo thoả thuận trả phí giữa hai bên.
- Quý khách hàng kiểm tra các thiết bị trên máy tính, các phần mềm được cài đặt trên thiết bị máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.
- RIC không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, với  sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm, sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng, kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.
- RIC không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, RIC sẽ thực hiện việc bảo trì Phần Mềm để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm chạy ổn định đúng với tính năng của nó
- Công ty phần mềm RIC cam kết rằng RIC có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, Công ty phần mềm RIC đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với các gói phần mềm: Mric, RICpc,… và  tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp được hai bên ký thỏa thuận bằng văn bản.
 
2. Đối tượng được phép cài đặt và sử dụng Phần mềm bán hàng RIC: Trước khi cài đặt và sử dụng Phần Mềm bán hàng RIC, bạn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
- Có cửa hảng buôn bán hàng hóa.
- Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng RIC
- Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email
 
3. Các hành vi không được thực hiện. Bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê dưới đây nếu không được sự chấp thuận trước của Công ty phần mềm RIC 
- Sử dụng Phần Mềm quản lý bán hàng RIC không đúng với mục đích là quản lý bán hàng.
- Gửi các thông tin không xác thực hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho Công ty phần 
- Cài đặt hoặc sử dụng Phần Mềm bán hàng RIC để thực hiện, bất kể vô ý hay cố ý, các hành vi trái pháp luật.
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383