Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: In barcode


 Ý nghĩa: chức năng này dùng để in mã vạch cho sản phẩm theo nhiều mẫu barcode, khổ giấy và máy in khác nhau.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> 7-In Barcode
2
Màn hình chính sẽ hiển thị ra : 
hướng dẫn sử dụng chức năng in barcode


Các tính năng : In Barcode, trợ giúp
In Barcode :
- In Barcode là chức năng dùng để in mã vạch cho sản phẩm theo nhiều mẫu barcode, khổ giấy và máy in khác nhau.
-Thực hiện : Khi màn hình chính hiện ra bạn ấn phím chức năng In Barcode hướng dẫn sử dụng chức năng in barcode hoặc ấn (F10) từ bàn phím
- Tiếp đó màn hình sẽ hiển thi ra bảng xem trước khi in, nếu muốn in ngay thì ấn vào nút hướng dẫn sử dụng chức năng in barcode để in ngay.
hướng dẫn sử dụng chức năng in barcode

 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support