Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nội dung thu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Quản lý nội dung thu chi

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn quản lý các nội dung thu chi của mình.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> A-Nội dung thu chi
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nội dung thu chi:

A. Thêm nội dung thu chi

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới nội dung thu chi hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nội dung thu chi:


+ Bạn điền tên nội dung thu chi mà bạn muốn vào Tên nội dung thu chi và các thông tin cần thiết.
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút thêm nội dung thu chi hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nội dung thu chi mới tạo

B. Sửa nội dung thu chi

+ Bạn chỉ chuột vào một nội dung thu chi mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nội dung thu chi hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nội dung thu chi. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nội dung thu chi hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nội dung thu chi

+ Bạn chỉ chuột vào một nội dung thu chi mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa nội dung thu chi hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nội dung thu chi.

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội dung thu chi đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nội dung thu chi này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được

D. In nội dung thu chi

+ Bạn click chuột vào nút in nội dung thu chi hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút in nội dung thu chi phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng in nội dung thu chi để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383