Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm hóa đơn


 

Tìm kiếm hóa đơn

Ý nghĩa: tìm lại các hóa đơn xuất, nhập để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.
1. Bạn vào mục: 6- Tìm kiếm --> 2-Tìm kiếm hóa đơn
2. Màn hình chính hiển thị ra: Bình thường phần mềm để ở chế độ hiển thị tóm tắt. Nếu muốn hiện ra chi tiết, hãy chọn hiện chi tiết. Sau đó mới ấn vào tìm kiếm tim kiem. Hóa đơn sẽ hiển thị chi tiết

tim kiem hoa don

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút tim phieu thu chi
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút tim phieu thu chi

tim kiem hoa don


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút "Lưu phiếu".
+ Click vào nút "Hủy phiếu" để hủy phiếu thu chi.

 

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút "In phiếu".
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút "In danh sách tìm kiếm" để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383