Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tổng hợp thu chi theo ngày


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dRIC

 

Báo cáo tổng hợp thu chi theo ngày

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm được tổng tiền bán hàng trong ngày, thực thu số tiền khách trả và số tiền từng nhân viên thu được.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 2-Báo cáo tổng hợp thu chi theo ngày
2. Màn hình sẽ hiển thị nên: Để bạn nắm được các chi phí phát sinh trong ngày như thu tiền khách mua hàng, trả tiền nhà cung cấp và các loại thu chi khác.

tổng hợp thu chi theo ngày

+ Chọn cửa hàng

+ Chọn ngày bạn cần xem
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

tổng hp thu chi theo ngày

* Báo cáo này được tách thành 2 phần Thu và Chi riêng biệt để bạn dễ dàng theo dõi.
+ A - Phần thu: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Thu, tương ứng là số tiền thu trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
+ B - Phần chi: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Chi, tương ứng là số tiền chi trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383